Метою дистанційного курсу "Використання віртуального навчального середовища Moodle" є формування і закріплення знань, вмінь та навичок за допомогою використання сучасних навчальних комп'ютерних та телекомунікаційних технологій.

Курс підготовив викладач ХНТУ, к.е.н., доцент  Ірина Сисоєнко

Метою дисципліни є формування знань і умінь, що лежать в основі компетентності працівників вищої освіти використовувати програми офісного пакету LibreOffice у своїй професійній діяльності.

Курс підготовив викладач ХНТУ, к.т.н., доцент  Юрій Лебеденко

Мета дисципліни - теоретичне і практичне знайомство учасників з розробкою тестів в системі СДН Moodle. 

Курс спрямований на вивчення таких теми: 

  • Поняття і методика тестового контролю 
  • Технологія розробки тестових завдань 
  • Створення та редагування тестів в системі СДО Moodle
  • Створення тестових завдань за допомогою Hot Potatoes. Взаємодія Moodle та Hot Potatoes.

  Для участі в курсі бажано мати базовий досвід роботи в СДН Moodle.

Курс підготовив викладач ХНТУ, к.т.н., доцент  Наталія Козуб

"Особливості організації дистанційного навчання" для слухачів курсу підвищення кваліфікації викладачів. Навчальний курс передбачає освоєння на практиці методів організації дистанційного навчання. Теоретична частина курсу розкриває сучасні методи й інструментальні засоби організації дистанційного навчання , практична частина навчає слухачів навичкам роботи із прикладним програмним забезпеченням (Електронний деканат).

Курс підготовив викладач ХНТУ, к.е.н., доцент  Дмитро Карлюка

Мета - засвоєння теоретичних засад використання методичного забезпечення дистанційного навчання; оволодіння навичками та інструментарієм методичного забезпечення дистанційного навчання.

Курс підготовив викладач ХНТУ, к.е.н., доцент  Ірина Сисоєнко

Метою дисципліни є ознайомлення  та отримання основних навиків роботи з системами управління контентом (CMS -content management system).

Курс підготовив викладач ХНТУ, к.т.н., доцент  Наталія Козуб

Широке впровадження засобів обчислювальної техніки та комп'ютерних мереж у процес сучасного навчання, особливо за дистанційною формою, потребує від викладачів поглиблених знань комп’ютерної техніки і мереж, а також здобуття професійних навичок їх ефективного застосування в процесі професійної діяльності.

Метою курсу є формування знань, умінь та навичок, необхідних для ефективного використання сучасних комп’ютерних систем і мереж при плануванні та здійсненні процесів навчання за дистанційною формою; освоєння наукових та практичних основ забезпечення ергономічного та безпечного використання комп'ютерних систем та мереж в навчальному процесі.

Курс підготовив викладач ХНТУ, начальник відділу інформаційних технологій Олександр Мельниченко.

Метою курсу є ознайомлення слухачів з законодавчою базою, основними поняттями, задачами та методами технічного захисту інформації, захисту персональних даних та захисту авторського права в області інформаційних технологій. Розглядаються засоби та способи захисту інформації від знищення, спотворення або блокування доступу до неї внаслідок дії комп'ютерних вірусів, зловмисних дій, несанкційованого доступу та відмов обладнання. Вивчаються питання ліцензування та легалізації програмного забезпечення.

Курс підготовив викладач ХНТУ, начальник відділу інформаційних технологій Олександр Мельниченко.

"Економіка дистанційної освіти" для слухачів курсу підвищення кваліфікації викладачів. Навчальний курс передбачає ознайомлення з особливостями економіки дистанційної освіти. Теоретична частина курсу розкриває особливості розрахунків основних економічних показників дистанційної освіти, практична частина навчає слухачів визначати економічну доцільність розробки та впровадження курсу дистанційного навчання.

Курс підготовив викладач ХНТУ, к.е.н., доцент  Дмитро Карлюка

Метою дисципліни є формування знань і умінь працівників вищої освіти використовувати операційну систему Linux у своїй професійній діяльності.

Курс підготовив викладач ХНТУ, к.т.н., доцент  Олена Ляшенко